Infekční anémie koní

 

Česká hipiatrická společnost

Státní veterinární správa

Česká zemědělská univerzitasi Vás dovolují pozvat na mimořádný seminář

na aktuální témaInfekční anémie koníDatum: pátek 31.7.2015


Místo konání: Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha Suchdol

(posluchárna A I. , FAPPZ ČZU)


Přednášející: Dr. Orsolya Korbacska-Kutasi, Dipl. ECEIM (Maďarsko)

MVDr. Zbyněk Semerád (Státní veterinární správa Praha)


Své zkušenosti s touto nákazou a opatřeními v Maďarsku nám předá

Dr. Orsolya Korbacska-Kutasi, Dipl. ECEIM

a o situaci v České republice (opatření proti EIA v České republice; jak postupovat při podezření na onemocnění, opatření při propuknutí; práva a povinnosti organizátora závodů a svodů zvířat; práva a povinnosti veterináře na závodech, ... ) nás bude informovat MVDr. Zbyněk Semerád, ředitel Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, Státní veterinární správa Praha.Program:


12:30-13:00 - Registrace
13:00-13:45 - Infekční anémie koní- úvod, klinické příznaky a diagnostika.

(Dr. O. Korbacska-Kutasi, Dip. ECEIM)

13:45-14:30 - Zkušenosti s nákazou a jejím řešením v Maďarsku.

(Dr. O. Korbacska-Kutasi, Dip. ECEIM)

14:30-15:00 - Přestávka na kávu

15:00-16:30 - Opatření proti EIA v České republice

(MVDr. Z. Semerád)

16:30-17:00 Diskuze