2007

Výroční seminář:
3. - 4. března 2007 - posluchárna Pavilonu prof. Klobouka, VFU Brno
15. Nemoci zad
Garant seminář: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
Host: Prof. Jean-Marie Denoix, Francie
Pracovní semináře:
13. 4. 2007 - Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Nemoci rohovky a uveálního aparátu
Garant semináře: MVDr. Šárka Krisová, PhD
1. - 2. 12 2007 - Klinika chorob koní VFU Brno
Rentgenologické vyšetření koně při koupi/prodeji
Garant semináře: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.