Předsednictvo ČHS

Prezident

         MVDr. Jakub Plachý
        
tel.: 603 264 723
         e-mail: jakub.plachy@klinikahm.cz

Členové předsednictva

Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.
tel.: 703 128 394
e-mail: jana.natty@seznam.cz
        
MVDr. Vendula Jandová, dipl. ECEIM
tel.: 777 598 749
e-mail: vendula.jandova@klinikahm.cz

MVDr. Martin Seitl
tel.: 603 585 394
e-mail: seitl.m@tiscali,cz

MVDr. Ilian Pták
tel.: 774 491 495
e-mail: Ilibird@seznam.cz

Členové revizní komise

MVDr. Petr Přikryl
tel.: 603 410 110
e-mail: pprikryl@volny.cz

MVDr. Petr Jahn
tel.: 777 756 650
e-mail: jahnp@vfu.cz