Předsednictvo ČHS

Prezident

         MVDr. Martin Seitl
        
tel.: 603 585 394
         e-mail: seitl.m@tiscali.cz

Členové předsednictva

doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.
tel.: 703 128 394
e-mail: jana.natty@seznam.cz
      
MVDr. Zuzana Drábková, Ph.D., Dipl. ECEIM
tel.: 702 219 521
e-mail: zuzkadrabkova@seznam.cz

MVDr. Ronald Bodnár, CertAVP(EP), MRCVS
tel.: 725 345 661
e-mail: ronald.bodnar@lekarprokone.cz

MVDr. Iveta Dudová
tel.: 603 115 646
e-mail: dudova.vet@gmail.com

Členové revizní komise

MVDr. Patricie Tůmová
MVDr. Anna Pilíková
MVDr. Jan Kosinka