2012

Výroční seminář:
26. - 27. května 2012
Kongresové centrum Poděbrady

20. Kulhání způsobené postižením distální části končetiny

Hosté: Dr. Sue Dyson, AHT Newmarket, UK


Pracovní semináře:

13.dubna 2012 Hradec Králové
Nemoci krvetvorného systému koní
Garant semináře: Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD.Sobota 8. prosince 2012, Pavilon prof. Klobouka (KCHK) VFU Brno
Novotvary kůže u koní
Knottenbelt D