1999

Výroční seminář:
20. – 21. března 1999 – Interhotel Voroněž, Brno
7. Kůň neodkladný pacient
garant: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
hosté: Dr. Anton Fürst, Dr. Karsten Feige, Univezita Zürich a Dr. Denis Frapier, Maroko
Pracovní semináře:
13. listopadu 1999 – posluchárna Pavilonu prof. Klobouka, VFU Brno
Vybrané kapitoly z oftalmologie koní
garant MVDr. Pavla Trnková, MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
host Prof. Dr. Ingo Walde