2001

Výroční seminář:
17. – 18. března 2001– posluchárna Pavilonu prof. Klobouka, VFU Brno
9. Gastroenterologie koní
garant: MVDr. Jana Mezerová, PhD.
host: Prof. Dr. G. B. Edwards, Velká Británie