2008

Výroční seminář:
16. - 17. května 2008 - posluchárna Pavilonu prof. Klobouka, VFU Brno
16. Nemoci proximální hrudní končetiny a krku
Garant semináře: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
Host: Prof. Jean-Marie Denoix, Francie
Pracovní semináře:
11. 4. 2008 - Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Podotrochlóza a rekurentní uveitida
Garant semináře: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
Hosté: Dr. F. Desbrosse, Dr. A-M. Desbrosse, Francie
29. 11. 2008 - posluchárna Pavilonu prof. Klobouka VFU Brno
Aktuální parazitózy koní
Garant semináře: MVDr. Štěpán Bodeček, PhD.