2002

Výroční seminář:
23. – 24. března 2002 – posluchárna Pavilonu prof. Klobouka, VFU Brno
10. Dermatologie koní
garant: MVDr. Petr Jahn, CSc.
host: Prof. Derek Knottenbelt, Velká Británie
Pracovní semináře:
23. - 24. 11. 2002
Stomatologie koní
garant: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
host: Prof. MVDr. Gordon Baker, USA