1994

Výroční seminář:
18. – 19. března 1994 – Interhotel Voroněž, Brno
2. Koliky u koní
garant: MVDr. Petr Jahn, CSc. a Prof. MVDr. Ján Kottman, CSc.
host Prof. Dr. Berhardt Huskamp – Tierklinik Hochmoor
Pracovní semináře:
15. prosince 1994 – Velké Bílovice
Vyšetření koně při koupi
garant MVDr. Zdeněk Žert, CSc.