1995

Výroční seminář:
18. – 19. března 1995 - Interhotel Voroněž, Brno
3. Reprodukce koní
garant: Prof. MVDr. Eduard Kudláč, DrSc., MVDr. Otakar Chvátal, CSc.
host Prof. Dr. Hartwig Bostedt, JLU Giessen