2006

Výroční seminář:
25. – 26. března 2006 – posluchárna Pavilonu prof. Klobouka, VFU Brno
14. Diagnostika kulhání
Garant semináře: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
Host: Prof. Jean-Marie Denoix, Francie
Pracovní semináře:
13. – 15. 1 .2006 – posluchárna Pavilonu prof. Klobouka, VFU Brno
Nemoci rohového pouzdra
Garant semináře: Dr. Zdeněk Žert, CSc.
Host: Dr. Hans Castelijns, Itálie
7. 4. 2006 – Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Fyziologie zátěže a tréninku koní
Garant semináře: Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc.
Host: Dr. David Marlin, Velká Británie
22. 5. 2006 – posluchárna Pavilonu prof. Klobouka, VFU Brno
Vyvážená úprava chrupu koní a péče o chrup geriatrického pacienta
Garant semináře: Dr. Zdeněk Žert, CSc.
Host: Tony Basile, USA