Dokumenty

Zde je ke stažení dokument Doporučení pro vyšetření při koupi
a Protokol vyšetření koně při koupi, které mají sloužit jako návod jak postupovat.
Také zde uvádíme seznam detekčních časů jednotlivých látek vydaný FEI 2017