1998

Výroční seminář:
21. – 22. března 1998 – Interhotel Voroněž, Brno
6. Nemoci kopyta
garant: MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Ing. Jindřich Vinčálek
hosté: Prof. Dr. Bodo Hertsch, FU Berlin a Dr. Christine Hinterhofer, VMU Wien