1993

Výroční seminář:
19. – 20. března 1993 – posluchárna CHOK VFU
1. Nemoci hříbat
garant: Prof. MVDr. Josef Zakopal, CSc., MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
host Dr. Johannes Edinger, VMU Wien

Pracovní semináře:

4. listopadu 1993 – Velké Bílovice
Urogenitální chirurgie
garant MVDr. Zdeněk Žert, CSc.