Vetmeeting & FarmVetmeeting 2023

Základy sedace, anestezie a bezpečnost práce v koňské praxi.

3.–5. 11. 2023, Hotel Zámek Valeč, Valeč u Hrotovic

Sekce koně
Přednášející:
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DECEIM
MVDr. Mária Patschová

Sobota 04.11.2023
08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30 Bezpečnost práce koňského veterináře a pomocného personálu
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30 Komunikace s majiteli koní v terénních podmínkách
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:00 Anamnéza a klinické vyšetření u plánovaných a akutních případů
15:00 - 15:15 Coffee break
15:15 - 17:15 Sedace koně v terénních podmínkách
17:15 - 17:30 Coffee break
17:30 - 18:30 Anestezie a eutanázie koně v terénních podmínkách

Neděle 05.11.2023
08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 Možnost pro účastníky prezentovat svůj případ a probrat jej
s přednášejícím
10:30 - 11:00 Coffee break
12:30 - 13:30 Oběd

Připojené soubory